Εταιρεία

Δραστηριότητα της EMEV

Παροχή

  • Κορυφαίας ποιότητας ιατρικών συσκευών και εργαλείων
  • Ιατρικής και τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης στους συνεργάτες

Συνεργασία με επιλεγμένους επιστημονικούς, ερευνητικούς,

αναπτυξιακούς, πανεπιστημιακούς και βιομηχανικούς φορείς